Ben böyle bi() şii() yazacağım, OKEY miyiz?

 Konuk Yazar: Ali Aydemir

immigrants - göçmenler

Ben böyle bi() şii() yazacağım, OKEY miyiz?

Af()ika’ya dai() söylenecek son söz, en başında söylenmeli, OKEY
He()kes asla hatı()la()ken bi() a()payı gözlemlemek çok saçma
Boyu kendini ilgilendi()i() vicdandan söz edin Ta()labaşı’na
Çünkü a()payı a()pa yapan top()ak he()kesindi(), OKEY

aklınızdan sayı tutup düşünün, öyle ki göç için hayal sadece sayı
çizgiyi geçmek kalp çabukluğu, mülteciyim mültecisin mülteci
içinde kuş olan, sapan olan, taş olan, kayış olan, çocuk olan kendinden kaçmaz
içinde ölüm olan, pala olan, silah olan, çocuk kalmaz
anne olmak, baba olmak, oğul olmak, kız olmak sadece çocukluk düşü, öyle mi?
benim için matematik işte böyle uzayıp giden yıldız kümesi
ama matematik sicil kayıtta kötü niyetli, eski dilde muhammin*
senin yüzüne bakmaz, kimsin? bilmez, sadece tahmin
oysa bu insan,
aynı dili konuşmak için çabalamamalı,
olmalı ve dolaşmalı içimizde
açıldıkça içimiz iç-siz
siz
ve
işsiz
ve
tam sayısız yaşamak
belki çok keyif
belki mutluluk
böyle kimse
tahmin etmeyelim ne olacak, sonuçta o çocuk yaşayacak
ulussuz
OKEY

annenin oğlu eve dönmedi dün gece, sadece asayiş için
anne dün gece bütün yüzyıl ağladı
anne kayboldu yitip giden babanın peşinde ve oğlun
emniyet için nüfus cüzdanı: yüzün siyahı, dişin akı, dilin alı
ama ifadesi değil bu insanın,
ama ifade değil bu
ama ifade
bana ne Nil’den şimdi
anne sadece gözyaşıyken
OKEY  

Bi() çocuk futbol oynayabili(), saat satabili(), pa()füm satabili(), müzik yapabili(), şii() yazabili(), Ta()labaşı’nda kalabili(), bunun ne()esi kötü, ne()esi suç, neden gündüz fene()i OKEY
İçin acayip fenayken ve fesatken ve tuttuğun takımın 10 numa()alı fo()ması senin için fenomenken ve ilk taşı en günahka()ınız ata()ken, SEN neden susa()sın OKEY

Pa()kta sevgilinin elini tuta()ken, sote bulunca öpe()ken, hayal ku()up kendinden geçe()ken

Bi() pa()kı olmayan çocukla()a saygı duymalı OKEY

Kendi sını()la()ını çize()ken tebeşi() savaşı ve()i()ken
Savaştan değil, öldü()mekten kaçan çocula()a saygı duymalı OKEY

Fena sini()li bi() komise()in ceketinin cebinde eve dönmeye hazı()lanı()ken bi() çikolata
Çikolata olmaya kalkışmaz asla, OKEY
De()i ()engi bi() katili katil yapmaz bak bu da bi() matematik ve mantık
Son()a kimse iyi bi() baba olamaz başkasının oğlunu öldü()ünce OKEY

Bu()ası a()tık baştan sona Af()ika, baştan sona Av()upa, tepeden tı()nağa katil beyaz zenci
Haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya OKEY
Bu()ası Ta()labaşı, Öme() Hayyam, Bu()ala() a()tık Taksim, Beyoğlu, İstanbul
Haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya OKEY

“haleluya demeden olmaz”*  haleluya haleluya haleluya haleluya
Hepimiz göçmeniz, hepimiz mülteci, hepimiz OKEY, Festus Okey, OKEY

-Ali Aydemir

* Oranlayan, tahmin eden.
* Haleluya Demeden Olmaz, Enis Akın.
Not: Göçmenler R harfinin sesini çıkarırken zorlanıyor, o yüzden bu şiir R’siz R’siz şiir okumak istemeyenlere tavsiyem parantez içlerine R koymalarıdır.

One thought on “Ben böyle bi() şii() yazacağım, OKEY miyiz?

  • 02/02/2013 at 17:05
    Permalink

    “çağın gürültüsünden Allah’a sığınırım.” diyorum. Şiirin muradı da bu olsa gerek.

    Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir